Sven Reichmann finns inte längre hos oss

Sven-Reichmann Nåddes idag, 2018-04-07, av beskedet att Sven Reichmann har kommit hem till sin Frälsare. Han var en förkunnare och själavårdare som var mycket uppskattad och har betytt mycket för mångas andliga mognad. Man kan nog säga att han har varit min, och många andras, själsliga vägledare och inspiratör. Vi kommer ihåg honom med stor uppskattning och tacksamhet.