Högaktuell undervisning av bl.a. Sven Reichmann?

Sven Reichmanns undervisning om de yttersta tiderna i serien om "Uppenbarelseboken" från 1989 är mer aktuell än någonsin. Lyssna och se hur alla pusselbitar faller på plats när vi ser händelserna i världen som just nu utspelar sig framför våra ögon. Var alerta och följ utvecklingen som kommer att eskalera t.ex. genom att FN's Agenda 2030 (alltså ett 15 års projekt) startas från årskiftet, utvecklingen i Syrien etc etc. Utvecklingen kommer som Sven Reichmann beskriver det att bli otroligt rörig/svår på alla områden - politiskt, ekonomiskt, miljö, religion - allt för att få mänskligheten att ropa efter en person som ställer allt tilrätta! - antikrist.

Men var vid gott mod! Herren har allt under kontroll!
Sök Herrens vägledning och bed om vishet och beskydd - och du ska erfara bönesvar.

1 Kor 1:18 Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd . 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer ? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?
 21 När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. 22 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, 23 men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.


Uppenbarelseboken - Beredskap (KristenMp3.se)

Uppenbarelseboken - Laglöshetens hemlighet (KristenMp3.se)

Uppenbarelseboken - Skökan och krigen (KristenMp3.se)

Uppenbarelseboken - Seger i Lammets Blod (KristenMp3.se)

MYCKET INTRESSANT INFORMATION!
Gary Kah är mycket insatt i skeendet i världen ur biblisk synvinkel. Han berättar på ett initierat och intressant sätt om vad som pågår och som det nästan inte alls rapporteras om i massmedia t.ex. om "world government" och "New Age". Han lägger ned ett enormt arbete på informationsinhämtning och analys och förmedlar detta på många sätt bl.a. genom resade (hela världen) och seminarier, böcker, hemsida, Youtube, nyhetsbrev etc.
Här kan du läsa om honom.

Rom, Barack Obama, Raila Odinga (Kenya), Tony Blair etc. Lyssna och förundras!
GARY KAH - PROPHETIC TIMES!!! 2011 (Youtube)

DU MÅSTE LYSSNA PÅ DETTA! intervjun är från 2015-03 och efter det har ju t.ex. USA´s avtal med iran ang. kärnenergi kommit till.
Gary Kah - One World Government Underway (Youtube Interview from loveforthetruthradio.com)

Påven, Obama, Agenda 2030, Iran avtalet etc.
Gary Kah Oct 23rd 2015 "Current Events and The New World Order" (Youtube)

Artiklar om t.ex. "Obama & the Pope", "Lawlessness".
Gary Kah important articles (www.garykah.org)