Vad håller på att hända i världen just nu?

FN har planer på att dela in jordens alla länder i tio regioner för att kunna etablera en ny världsregering - NWO (New World Order)!
Sluta med de där konspiratoriska idéerna nu! - säger du kanske, men jag vill ändå be dig lyssna och titta på nedanstående material så att Du själv kan bilda dig en uppfattning. Materialet som här presenteras har jag hittat genom att "Googla" på internet. Den hela började med att jag såg en karta på FN´s tänkta regionindelning på www.elvorochjanne.se och sen utvecklade det sig till det som visas på denna sida.

Mycket av det som sägs är på engelska men jag hoppas att det inte ska ställa till med för stora bekymmer. Man behöver heller inte förstå alla detaljer som det berättas om (det gör inte jag heller) utan försök att få en helhetsbild - att komma så pass långt från skogen så att man inte bara ser enskilda träd utan ser själva skogen.

Att vi lever i den allra yttersta tiden framgår med all önskvärd tydlighet och det går i ett rasande tempo! Var stadigt rotade i Herren och bed om att få olja i lampan (Matt 25:1-13). När det blåser hårt gäller det att vara fast förankrad i det mest stabila som finns - Jesus Kristus (Ef 3:14-17 Joh 15:5 Matt 24:3-8). MIn förhoppning är att Du ska få en liknande Aha-upplevelse som jag själv fick av denna information. Sök Herrens vägledning och vishet för att förstå skeendet i dagens värld (Ef 5:8-17).

Matt 24:37 Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer.

Guds profetiska pussel (Janne Ohlin - elvorochjanne.se)

Vi står inför en händelserik höst! (Per-Arne Imsen)

Ändetidens globala uppror (Elvor Ohlin - elvorochjanne.se)

THE NEW WORLD ORDER (Elvor och Janne Ohlin - http://www.truereformation.net/)

Agenda 21 Sverige
"Googla" på "Agenda 21 skolan" eller bara "Agenda 21" och numera "Agenda 2030" så ser du att det implementeras i samhället.

Ett biobesök ger dig också reklam om Agenda 21!
SF bioreklam

I samband med FN:s firande av 70:års dagen (25-27 September 2015) tilkännagavs de nya målen till år 2030 - Agenda 2030!
FN Agenda 2030 (SVENSKA FN-FÖRBUNDET)

Med tillstånd från elvorochjanne.se ett utdrag från"profetiska nyheter"! se vid "NWO och MIGRATIONSKRISEN" för en beskrivning av vad Agenda 2030 handlar om. Se också vid "SOROS: NATIONAL BORDERS ARE THE ENEMY".
Ett utdrag från elvorochjanne.se "profetiska nyheter"

Ytterligare en beskrivning av vad Agenda 2030 innebär.
Runes Hörna Agenda 2030 (www.elvorochjanne.se)

Två filmer i en - efter 12 minuter kommer film 2! Första filmen talar om samma sak som Joan Veon berättar om i filmen "AGENDA 21 ALERT: PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIPS". Se länken längre ner på sidan!
Warning! Global Government Imminent! Agenda 2030, TTIP, TPA, & TPP (Youtube)

The Rise Of The One World Religion - Major Amir Tsarfati (Youtube)

Behold Israel (Information från Israel, nyheter, gratis app. etc) - Major Amir Tsarfati (beholdisrael.org)

World’s Religions 2015 Rejects Bible Believers (bannerministries.wordpress.com)

Här beskrivs det på ett bra sätt vad NWO/World Government och eliten/illuminati är för något. Återigen kommer samma sak som Joan Veon berättar om i filmen "AGENDA 21 ALERT: PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIPS" upp fast han beskriver det som "Private Power"!
Adrian Salbuchi är en politisk analytiker, författare, talare och radio / TV-kommentator i Argentina. www.asalbuchi.com.ar.
Salbuchi (2009) - Will It Be World Government? - Part 1: Private Power (Youtube) NYHET

Salbuchi (2009) - Will It Be World Government? - Part 2: "Orchestration" (Youtube) NYHET

The Illuminati & The One World Government - Major Amir Tsarfati (Youtube)

Bringing Saudi Arabia Down - Dr. Kevin Clarkson and David Bay of Cutting Edge Ministries (Youtube)

Observera genomgången av profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken ungefär i mitten på sidan nedan.
UN divides the World into 10 Regional Groupings”

2008 Credit Crisis - Joan Veon - Women's International Media Group (Youtube)

Is the One-World Government Coming - Joan Veon 2006 (Youtube)

Joan Veon Explains One World Government Connection (Vimeo)

Joan Veon's AGENDA 21 ALERT: PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIPS (Youtube)

Power, Strategy and Players of World Government by Joan Veon (Youtube)

The End of Sovereignty, The Rise of Global Technocracy - Joan Veon (Youtube)

When Central Banks Rule the World by joan veon (Youtube)

Hur fungerar banksektorn egentligen och hur skapas pengar? Detta är en beskrivning av vad som sker inom ekonomin globalt!
Vetenskapens värld - Ekonomernas skuld (dokumentär 2012) (Youtube) NYHET

Transcrption of interview with dr. Wally n'dow and dr. Noel brown by Joan M. Veon (www.ninehundred.net)

Archive of Joan Veon articles (www.newswithviews.com)

Vad är “Special drawing rights (wikipedia)”

UN RegionalGroupings (mdgs.un.org)”