Utblick

Förkunna

Här kommer annan väsentlig information att presenteras som är knuten till händelser och skeenden i nutid, alltså sådant som jag vill förmedla vidare.

OBS! KristenMp3.se håller inte nödvändigtvis med om all information och slutsatser som presenteras på webbplatser som det länkas till.


Vad håller på att hända i världen just nu? NYHET

Högaktuell undervisning av bl.a. Sven Reichmann NYHET