OBS! Nyhet under Utblick!

Seth Erlandsson

Seth Erlandsson Seth Erlandsson är bibelforskare och docent i Gamla Testamentets exegetik och en av Svenska Folkbibelns huvudöversättare.

Biblicum NYHET

Biblicum webbutik NYHET

LBK Lutherska Bekännelsekyrkan

Klicka här för att ladda ner undervisning av Seth Erlandsson